ESPRESO

Bilo je potrebno da jedan Japanac do?e u Beograd i napravi fotke kakve niko nije pre njega!